آموزش ۳۷ تجربه با ارزش به کودکان پیش دبستانی

خانه / کتاب صوتی / کودک و نوجوان / مهارت و آموزش
جدید

 • نویسنده : کتی ردنور
 • راوی : فارس عطاییان
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 78 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

ایجاد انگیزه و اشتیاق

خانه / قالب روایی / کتاب صوتی / کودک و نوجوان / مهارت و آموزش
جدید

 • نویسنده : کریستین جی آمانسون
 • راوی : فارس عطاییان
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 94 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

چگونه احترام، ادب و حرمت گذاشتن را به کودکان بیاموزیم؟

خانه / کتاب صوتی / مهارت و آموزش
جدید

 • نویسنده : سوزان اوبراین
 • راوی : شیرین هاشمی
 • قالب : روایی
 • مدت کتاب : 83 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

اینترنت، خطرها، هشدارها

خانه / قالب روایی / کتاب صوتی / مهارت و آموزش
جدید

 • نویسنده: هالی اسمیت
 • راوی: فریناز ثریا
 • قالب: روایی
 • مدت کتاب: 93 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

نکات اساسی در تشویق و تقویت یادگیری

خانه / قالب روایی / کتاب صوتی / مهارت و آموزش
جدید

 • نویسنده: کریستین جی آمانسون
 • راوی: شیرین هاشمی
 • قالب: روایی
 • مدت کتاب: 70 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title