دو داستان کوتاه از بِرانیسلاو نوشیج

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : برانیسلاو نوشیج
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 39 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

سوغات مرگ

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بابک صفی خانی
 • کارگردان : مجید همزه
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 159 ئقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

ماه پنهان است

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : جان اشتاین بک
 • راوی : بهروز رضوی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 89 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

جست و جو در برف

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : امیرحسین نجفی
 • کارگردان : خسرو فرخزادی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 128 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از اِِستیفِِن کرین

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : استیون کرین
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 43 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

شنود

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان : ژاله علو
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 99 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

و این صدای جنگ

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی / کودک و نوجوان
جدید

 • نویسنده : محمدرضا بایرامی
 • راوی : مهدی نمینی مقدم
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 51 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

شهیدان پیشگام

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : غلامرضا کاووسی
 • کارگردان : صدرالدین شجره
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 85 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title