دو داستان کوتاه از آلبِِرگی دوپاماسان

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : آنری رنه آلبر گی دو موپاسان
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 44 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

اجباری

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : عهدیه زارع
 • کارگردان : میکائیل شهرستانی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 253 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

پری دریایی می سی سی پی

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ویلیام آیریش
 • راوی : بهروز رضوی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 131 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

مهمان من باش

خانه / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : علی افضل
 • کارگردان : فریدون محرابی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 154 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

اسب و کلاه

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : محمد حسین کیانپور
 • راوی : محمدرضا سرشار
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 25 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

قفل سکوت

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : محمد مجلسی
 • کارگردان : صادق بهرامی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 152 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

آموزش ۳۷ تجربه با ارزش به کودکان پیش دبستانی

خانه / کتاب صوتی / کودک و نوجوان / مهارت و آموزش
جدید

 • نویسنده : کتی ردنور
 • راوی : فارس عطاییان
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 78 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

وقت خوب مصائب

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : سعید تشکری
 • کارگردان : جواد پیشگر
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 364 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title