مرگ ایوان ایلیچ

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
ویژه جدید

 • نویسنده : لئو تولستوی
 • راوی : اکبر زنجان پور
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 110 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

نوازنده نابینا

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ولادیمیر کارولنکو
 • راوی : بهروز رضوی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 108 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

جنایت و مکافات

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
ویژه جدید

 • نویسنده : فیودور داستایفسکی
 • کارگردان : میکائیل شهرستانی
 • قالب : نمایشی
 • مدت کتاب : 174 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

وداع، گُل ساری! گل زرد من!

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: چنگیز آیتماتوف
 • کارگردان: جواد پیشگر
 • قالب: نمایشی
 • مدت کتاب: 146 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title