مرگ ایوان ایلیچ

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
ویژه جدید

 • نویسنده : لئو تولستوی
 • راوی : اکبر زنجان پور
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 110 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

چراغ آخر

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : زهرا رفیعی گیلوایی
 • کارگردان : اکبر زنجان پور
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 186 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

جن گیر حرفه ای

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : محمدرضا قربانی
 • کارگردان : اکبر زنجان پور
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 99 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title