قنات کور

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان : همایون ایران پوی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 114 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

شنود

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان : ژاله علو
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 99 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

شناسایی

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان : ژاله علو
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 90 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

صاحب

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان: صدرالدین شجره
 • قالب: نمایشی
 • مدت کتاب: 118 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title