مرگ ایوان ایلیچ

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
ویژه جدید

 • نویسنده : لئو تولستوی
 • راوی : اکبر زنجان پور
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 110 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان از قرآن

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 35 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از بِرانیسلاو نوشیج

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : برانیسلاو نوشیج
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 39 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از اِِستیفِِن کرین

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : استیون کرین
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 43 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

اسب و کلاه

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : محمد حسین کیانپور
 • راوی : محمدرضا سرشار
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 25 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از تولستوی

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : لئو تولستوی
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 54 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از ساتیا جیت رای

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ساتیا جیت رای
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 46 دقیقه
 • نوع فایل Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از هکتور هیو مونرو (ساکی)

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ساکی
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 40 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

عقاب

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی / کودک و نوجوان
جدید

 • نویسنده : محمدرضا سرشار
 • راوی : محمدرضا سرشار
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 19 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

سفر نقاش / بیمار خیالی

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی / کودک و نوجوان
جدید

 • نویسنده : مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • راوی : محمدرضا سرشار
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 25 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title