ویکنت دو نیم شده

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ایتالو کالوینو
 • راوی : رامین پورایمان
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 87 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

دو داستان کوتاه از بِرانیسلاو نوشیج

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : برانیسلاو نوشیج
 • راوی : میکائیل شهرستانی , مهرخ افضلی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 39 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

جن گیر حرفه ای

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : محمدرضا قربانی
 • کارگردان : اکبر زنجان پور
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 99 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

مرد صدساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : یوناس یوناسن
 • راوی : نگین خواجه نصیر , فرزاد شیرمحمدی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 137 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

مرد اسکلتی

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : محمدرضا قربانی
 • کارگردان : جواد پیشگر
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 121 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

وحشت در کمدی ابلهانه

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: محمدرضا قربانی
 • کارگردان: مریم معترف
 • قالب: نمایشی
 • مدت کتاب: 159 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

داستان این چند نفر

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: لیدا شیرمرد
 • کارگردان: رضا عمرانی
 • قالب: نمایشی
 • مدت کتاب: 111 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

کتاب صوتی دوقلوهای عجیب

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی

 • نویسنده: مارک تواین
 • راوی: بهروز رضوی
 • قالب: روایی
 • مدت کتاب: 102 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title