ویکنت دو نیم شده

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ایتالو کالوینو
 • راوی : رامین پورایمان
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 87 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

بباره باران

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : مهدی رضازاده
 • کارگردان : میکاییل شهرستانی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 137 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

قنات کور

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان : همایون ایران پوی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 114 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

پری دریایی می سی سی پی

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ویلیام آیریش
 • راوی : بهروز رضوی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 131 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

قفل سکوت

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : محمد مجلسی
 • کارگردان : صادق بهرامی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 152 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

نا خلف

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • تهیه کننده : مهدی شرفی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 109 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

چراغ خاموش

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : هدیه رضایی
 • کارگردان : حمید منوچهری
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 176 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

غزلیات سعدی جلد سوم

خانه / شعر / قالب روایی / کتاب صوتی
ویژه جدید

 • نویسنده : سعدی شیرازی
 • راوی : علیرضا معینی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 443 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

پزشکان داوطلب

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : ویدا دانشمند
 • کارگردان : ایوب آقاخانی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 236 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

جای خالی می

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی / کودک و نوجوان
جدید

 • نویسنده : سینتیا رایلنت
 • راوی : آسیه گرجی
 • قالب کتاب : روایی
 • مدت کتاب : 64 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title