شب های بیمارستان

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : گلناز اژدری
 • کارگردان : حمید منوچهری
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 153 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

بباره باران

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : مهدی رضازاده
 • کارگردان : میکاییل شهرستانی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 137 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

قنات کور

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان : همایون ایران پوی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 114 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

سوغات مرگ

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بابک صفی خانی
 • کارگردان : مجید همزه
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 159 ئقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

جست و جو در برف

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : امیرحسین نجفی
 • کارگردان : خسرو فرخزادی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 128 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

شنود

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : بهرام صادقی مزیدی
 • کارگردان : ژاله علو
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 99 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

شهیدان پیشگام

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : غلامرضا کاووسی
 • کارگردان : صدرالدین شجره
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 85 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

اجباری

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : عهدیه زارع
 • کارگردان : میکائیل شهرستانی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 253 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

مهمان من باش

خانه / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : علی افضل
 • کارگردان : فریدون محرابی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 154 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

قفل سکوت

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده : محمد مجلسی
 • کارگردان : صادق بهرامی
 • قالب کتاب : نمایشی
 • مدت کتاب : 152 دقیقه
 • نوع فایل : Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title