یک رئیس جمهور به فروش می‌رسد

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: جو مک جی نیس
 • راوی: بهروز رضوی
 • قالب: روایی
 • مدت کتاب: 104 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

داستان این چند نفر

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: لیدا شیرمرد
 • کارگردان: رضا عمرانی
 • قالب: نمایشی
 • مدت کتاب: 111 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

بن مایه رویگردانی از خدا

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: اسماعیل شفیعی سروستانی
 • راوی: رضا خضرایی
 • قالب: روایی
 • مدت کتاب: 160 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

از جنس دروغ

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: علی عباسی
 • کارگردان: مجید حمزه
 • قالب: نمایشی
 • مدت کتاب: 138 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

کاهنان معبد جادو

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: اسماعیل شفیعی سروستانی
 • راوی: حمید عبیری
 • قالب: روایی
 • مدت کتاب: 236 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

وداع، گُل ساری! گل زرد من!

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی
جدید

 • نویسنده: چنگیز آیتماتوف
 • کارگردان: جواد پیشگر
 • قالب: نمایشی
 • مدت کتاب: 146 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

قصه ظهر جمعه

خانه / کتاب صوتی
آپدیت شده ویژه

برنامه ای پیرامون داستان ، قصه ها و افسانه های ایران

...

Post Title

اسب سفید

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی / کودک
جدید

 • راوی: محمدرضا سرشار
 • قالب: روایی
 • مدت کتاب: 25 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

وحشی

خانه / رمان و داستان / قالب نمایشی / کتاب صوتی

 • قالب: نمایشی
 • مدت کتاب: 160 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title

ابن سینا و بَهمَنیار

خانه / رمان و داستان / قالب روایی / کتاب صوتی

 • نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری
 • راوی محمدرضا سرشار
 • قالب: روایی
 • مدت کتاب: 25 دقیقه
 • نوع فایل: Mp3
(بیشتر…) ...

Post Title